ترازوی کرن آلمان با دقت 0.01 گرم

Showing all 19 results

نمایش 9 24 36

ترازوی دو رقم مدل PLS6200-2A

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دو رقم مدل PLS6200-2A ساخت: کمپانی کرن آلمان دقت:0.01 گرم ظرفیت :6200 گرم کالیبرسیون خارجی یکسال گارانتی وده سال

ترازوی دو رقم مدل PLS8000-2A

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دو رقم مدل PLS8000-2A ساخت: کمپانی کرن آلمان دقت:0.01 گرم ظرفیت :8000 گرم کالیبرسیون خارجی یکسال گارانتی وده سال

ترازوی دو رقم مدلKERN EFS 500-2

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دو رقم مدلKERN EFS 500-2 ساخت: کمپانی کرن آلمان ظرفیت : 500  گرم دقت وزن  :0.01گرم وزن :0.43 کیلو

ترازوی دو رقمEHA500

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دو رقمEHA500 ظرفیت :500 گرم رزولوشن:0.01 گرم خطی بودن:0.03±گرم ساخت :کرن آلمان یکسال گارانتی

ترازوی دورقم KERN EMS 3000-2

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دورقم KERN EMS 3000-2 ساخت: کمپانی کرن آلمان ظرفیت : 3000 گرم دقت وزن  :0.01گرم وزن :1.6کیلو گرم خطی

ترازوی دورقم KERN EWJ 3000-2

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دورقم KERN EWJ 3000-2 ساخت: کمپانی کرن آلمان ظرفیت : 3000 گرم دقت وزن  :0.01گرم وزن :3.2کیلو گرم خطی

ترازوی دورقم KERN GAB 6K0.05N

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دورقم KERN GAB 6K0.05N ساخت: کمپانی کرن آلمان کالیبراسیون :  خارجی ظرفیت : 6000گرم دقت وزن  :0.05گرم وزن :3کیلو

ترازوی دورقم KERN PCB 1000-2

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دورقم KERN PCB 1000-2 ساخت: کمپانی کرن آلمان ظرفیت : 1000 گرم دقت وزن  :0.01گرم وزن :1.1کیلو گرم خطی

ترازوی دورقم KERN PFB 600-2

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دورقم KERN PFB 600-2 ساخت: کمپانی کرن آلمان ظرفیت : 600 گرم دقت وزن  :0.01گرم وزن :1.4کیلو گرم خطی

ترازوی دورقم KERN PFB 6000-2

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دورقم KERN PFB 6000-2 ساخت: کمپانی کرن آلمان ظرفیت : 6000 گرم دقت وزن  :0.01گرم وزن :1.8کیلو گرم خطی

ترازوی دورقم KERN PNJ 3000-2M

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دورقم KERN PNJ 3000-2M ساخت: کمپانی کرن آلمان ظرفیت : 3200 گرم دقت وزن  :0.01گرم وزن :3.6کیلو گرم خطی