ترازوی آزمایشگاهی  یکی از ترازوهای  دقیق ترازوها می باشد. که از دقتهای مختلف برخوردار می باشد که از دقت یک گرم تا 0.0000001 گرم می باشد.

Showing 1–12 of 76 results

ترازوی آزمایشگاهی مدل MG214Ai بل ایتالیا

53,000,000 تومان
ترازوی آزمایشگاهی مدل MG214Ai بل ایتالیا زینه بندی:0.0001 گرم ظرفیت :220 گرم اتوکالیبره کیفیت بسیار بالا تکرار پذیری:0.0001 گرم خطی