ترازوی با دقت 0.01 گرم یکی از تزوهای دقیق آزمایشگاهی می باشد که در آزمایشگاههای صنعتی وکارخانجات وآزمایشگاهی خصوصی وحتی طلا فروشی ها استفاده می گردد.

Showing 1–12 of 22 results