ترازوی با دقت 0.0001 گرم یکی از ترازوهای بادقت بالای آزمایشگاهی بوده که باید دارای محفظه بوده که نوسانی ایجاد نشود .

یک میز با ضخامت 10 الی 20 سانتی متر فلزی یا سنگی در زیر ان قرار می گیرد ونوسان دما وباد بر آن تاثیر گذار است.

Showing all 12 results

ترازوی آزمایشگاهی مدل MG214Ai بل ایتالیا

53,000,000 تومان
ترازوی آزمایشگاهی مدل MG214Ai بل ایتالیا زینه بندی:0.0001 گرم ظرفیت :220 گرم اتوکالیبره کیفیت بسیار بالا تکرار پذیری:0.0001 گرم خطی

ترازوی چهار رقم مدلBCE224i-1sسارتریوس

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی چهار رقم مدلBCE224i-1sسارتریوس ظرفیت :220 گرم قابلیت خواندن:0.0001 گرم تکرار پذیری :0.08 میلی گرم خطی بودن:0.2 میلی گرم کالیبراسیون

ترازوی سارتریوس مدل Entris124-1s

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی سارتریوس مدل Entris124-1s زینه بندی:0.0001 گرم ظرفیت:210 گرم ساخت :آلمان