ترازوی با دقت 0.001 گرم یکی از ترازوهای آزمایشگاهی با دقت می باشد که هم با محفظه وهم بدون محفظه می باشد . که از حساسیت بالایی برخوردار می باشد.

Showing all 20 results

نمایش 9 24 36

ترازوی دو رقم/سه رقمPS 200/2000.R1رادواگ

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دو رقم/سه رقمPS 200/2000.R1رادواگ ساخت: کمپانی رادواگ لهستان ظرفیت : 200و2000  گرم دقت :0.01  و0.001گرم ابعاد 128*128 میلی متر

ترازوی دو رقم/سه رقمPS 200/2000.R2رادواگ

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دو رقم/سه رقمPS 200/2000.R2رادواگ ساخت: کمپانی رادواگ لهستان ظرفیت : 200و2000  گرم دقت :0.01  و0.001گرم ابعاد 128*128 میلی متر

ترازوی دو رقم/سه رقمPS 200/2000.X2رادواگ

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی دو رقم/سه رقمPS 200/2000.X2رادواگ ساخت: کمپانی رادواگ لهستان ظرفیت : 200و2000  گرم دقت :0.01  و0.001گرم ابعاد 128*128 میلی متر

ترازوی سه رقم PS 3000.X2رادواگ

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی سه رقم PS 3000.X2رادواگ ساخت: کمپانی رادواگ لهستان ظرفیت : 3000  گرم دقت :0.001گرم ابعاد 128*128 میلی متر وزن

ترازوی سه رقم PS 360.R2رادواگ

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی سه رقم PS 360.R2رادواگ ساخت: کمپانی رادواگ لهستان ظرفیت : 360  گرم دقت :0.001گرم ابعاد پن: 128*128 میلی متر

ترازوی سه رقم PS 750.R1رادواگ

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی سه رقم PS 750.R1رادواگ ساخت: کمپانی رادواگ لهستان ظرفیت : 750  گرم دقت :0.001گرم ابعاد پن: 128*128 میلی متر

ترازوی سه رقم طرح اند چینی

برای قیمت تماس بگیرید
ترازوی سه رقم طرح اند چینی دقت:0.001 گرم ظرفیت :300 گرم ساخت چین